ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ณ ห้องเลขที่ 237 อาคาร 2 ชั้น 3โดยจะเริ่มให้บริการ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

นักศึกษาสามารถเลือกบริการได้ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

หากนักศึกษาสนใจจะขอรับบริการให้คำปรึกษาสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/uKidcmp1oyw4YUpr8