กองพัฒนานักศึกษา และศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำหรับบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
ณ ห้อง 237 อาคาร 2 ชั้น 3
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

นักศึกษาสามารถเลือกบริการได้ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

หากนักศึกษาสนใจจะขอรับบริการให้คำปรึกษาสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่
https://forms.gle/uKidcmp1oyw4YUpr8