ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง www.mytcas.com

ขั้นตอนหลังจากตรวจสอบรายชื่อฯ
1. ยืนยันสิทธิ์ /บริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS ภายในวันที่ 20-21 พ.ค. 2566 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://help.mytcas.com/article/179-doc-tcas66 หน้า 16-18

2. เฉพาะสาขาวิชา ที่ต้องสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน https://help.mytcas.com/article/179-doc-tcas66 หน้า 16-18
– สาขาวิชาการประถมศึกษา (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ในมหาวิทยาลัยฯ, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษาลำปาง นครนายก )
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต *ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1962

จากนั้นสามารถ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสัมภาษณ์ วันที่ 30 พ.ค. 2566 ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th และจัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทาง www.tcas.dusit.ac.th
– กลุ่ม 1 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 30 พ.ค. 2566
– กลุ่ม 2 สำหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่การสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม ประกาศผลวันที่ 7 มิ.ย. 2566

4. เข้าระบบชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2566 – 9 มิ.ย. 2566 ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th

5. รายงานตัวนักศึกษา ผ่านระบบ online ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2566 – 10 มิ.ย. 2566 ได้ที่ www.tcas.dusit.ac.th

เพื่อมิให้เป็นการพลาดขั้นตอนต่างๆ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=1987