มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio เพิ่มเติม : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้สนใจสามารถศึกษาเกณฑ์การรับสมัคร ได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?program=11650106901101A
ติดตามกำหนดการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=2507
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มกราคม 2567
สมัครได้ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y