11160 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สาขาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557 มีวาระสำคัญดังนี้ เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปะอนันต์ ชั้น 7 สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก วันที่ 23 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )