11171 สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้อาหารและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2557 โดยในวันนี้ชาวญี่ปุ่นทั้ง 6 ท่านได้เรียนรู้ด้านอาหารไทยและลงมือปฎิบัติ ในเมนูขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำพริก ช่อม่วงไส้ปลา และขนมละอองลำเจียก ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก อาจารย์ประจำหลักสุตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน และอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต กิจกรรมด้านอาหารในวันนี้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้ลงมือทำเส้นขนมจีนเอง โครงการนี้ยังเป็นการเน้นย้ำและส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านอาหารของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)