11176 คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ พ.ศ.2557-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 โดยในวันแรกเป็นการศึกษาดูงานโรงเรียนสัตหีบด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและประถมศึกษา ศึกษาดูงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ศึกษาดูงานเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ และกิจกรรมครุศาสตร์สานสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี (ภาพ/ข่าว/นายครรชิต อนุกูล)(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)