11191 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมงาน ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน “ คืนความสุขให้คนในชาติ ” จัดโดยกองทัพบก จัดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมขอบคุณประเทศไทยและกตัญญูต่อแผ่นดิน ได้รับเกียรติจาก พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้า Siam Paragon วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )