ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่