ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิต และสั่งจองชุดครุย (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559
โครงการจัดหาทุนในการสร้างสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ