โครงการวาปีบุษบากรวิชาการ ครั้งที่ ๗ โดยพระบรมราชานุญาต หัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
เชิญร่วมรับฟังการเสวนา โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า ไม่เฉาอย่างที่คิด