คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2019/index.php?fbclid=IwAR0LFxLsIb5dRTh8_YHKHsYngbwPUW4V9D1xlvCo1BFjSgtIABFpNYVHqg8

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ศูนย์สุขภาพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายสำหรับนักเรียน ประชาชนทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง