ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิด ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยวิธีคัดเลือก