เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมงาน อเมซิ่งโรงเกลือ แกรนด์เซลล์ ช็อปปิ้ง เคาท์ดาว 2013 ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวภาคตะวันออก โดยศูนย์ฯส่งนักศึกษาจำนวน 19 คน เข้าร่วมการเดินแบบชุดแฟชั่น ร่วมกับสถาบันอื่นๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในการเปิดงาน ณ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)