อาจารย์อิสรีย์ เฉยแดง และอาจารย์จรินทร์ ภู่ระหงษ์ กลุ่มงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ พาเด็กๆไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ Joy Center ศูนย์พัฒนาการระยะแรกเริ่มเด็กที่บกพร่องทางการเห็นและครอบครัว ณ หมู่บ้านชวนชื่นกรีนวิลล์ จ.นนทบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่และมหกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”