วันที่ 31 มกราคม 2556 คณาจารย์จากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Central Philippine University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงานห้อง Mock up โรงแรมสวนดุสิตเพลส และศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการการศึกษา (ภาพ: พิพัฒน์พล / ข่าว: อลิศ)