สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค2 สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค สาขาประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 คน คือ นาย ธีรชัย นันธิชา เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลการตัดสินในการแข่งขันในครั้งนี้ นายธีรชัย นันธิชา ได้เป็นตัวแทนของภาค 2 เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับ นานาชาติ วันที่ 4 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)