ทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรม มอบดาวเด็กดี ด้าน“ความสะอาด” โดยมีการแสดงบทบาทสมมุติประกอบนิทาน เรื่อง “มอมแมม” ของครูฝึกสอนและเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 เกี่ยวกับความสะอาด โดยมี ครูอภัสรา ประชาโรจน์ (ครูปูน) รับหน้าที่พิธีกร และ ครูธัญภา เกษตรภิบาล (ผู้จัดการโรงเรียน) เป็นผู้มอบดาวเด็กดี ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)