มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ ดำเนินงานโครงการจัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) แก่ข้าราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี อดิศร์ งามจิตสุขศรี รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมและกล่าวปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมปิ่นมณฑล โรงแรม เอส ดี อเวนิว วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )