กองพัฒนานักศึกษามอบ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดกุลสตรีไทยจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาวภัทรนันท์ สงเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นางสาวพัชรบุษย์ ฤทธิ์ชู นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ และนางสาวชาลิฏา ควงผจญ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรธุรกิจการบิน ผลปรากฏว่านางสาวชาลิฏา ควงผจญ สามารถคว้ารางวัล “คุณธรรมจริยธรรม” ได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)