ชมรมเสียงศิลป์ โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง 2 จัดกิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวงเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขมอบแด่ผู้สูงอายุด้วยการขับกล่อมบทเพลงไทยลูกกรุง ในโครงการ “เสียงศิลป์สัญจร” ในงานนี้ทีมงานชมรมฯ นำโดย อ.นิรมาน ชื่นศิลป์ อ.ธัญคุณณนิชช กันหลง อ.นรเศรษฐ์ ไวทย์รุ่งโรจน์ นางสาวศุจิรัตน์ ประกอบกิจ ร่วมด้วยนักศึกษาทั้งนักร้องและพิธีกร ได้แก่ นางสาวชลิดา พรเสริมลักษณ์ (เฟิร์น) นางสาวกาญจนา สายโน (หญิง) นางสาวณัฐญาดา น้อยจันทร์ (ตันหยง) นางสาวขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม (บีม) นางสาวเจนจิรา มาหัวเขา (แป้ง) นายกุศล ผคุณสินธ์ (เพชร) นายฐาปนา ศิวะศิลป์ชัย (ฟอง) นายณัฐวัฒน์ หาญกล้า (ไนล์) นายกิตติธัช แก้วอุทัย (ทัช) นายจิรภัทร ไสโยธา (หนามเตย) และนายจิรวัฒน์ ตะคอนรัมย์ (เจมส์) ได้จัดกิจกรรมการแสดงการขับร้องบทเพลงลูกกรุงยอดนิยมในอดีต 30 บทเพลง อาทิ เสน่หา เรือนแพ บ้านทรายทอง รักไม่รู้ดับ น้ำตาแสงไต้ ฯลฯ มาสร้างความบันเทิงให้กับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)