นางสาวณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี เดลินิวส์ ณ สำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )