สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงานเผยแพร่และต่อยอดผลงานวิจัยทางการเกษตรโดยนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ผ่านการวิจัยมาพัฒนาเป็นอาหารในโครงการ “Healthy Food, Good Life กินข้าวกินปลา” ซึ่งได้จัดทำอาหารใน 6 เมนู ได้แก่ ปลาทอดสมุนไพรจากปลาเก๋าจุดฟ้า ข้าวอบธัญพีชจากผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องเพาะงอก โจ๊กกุ้งข้าวเพาะงอก ตะโก้ธัญพืช เจลลี่เต้าทึง และชีสเค้กโยเกิร์ตข้าวกล่ำ โดยมี อ.ณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต และอ.วิไลรัตน์ กรนพเกล้า จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตเป็นวิยากร วันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)