ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ( ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )