ดร. พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผล และ Ms. Zhou Qian เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อและสถาบันขงจื่อโลก โดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานฮั่นปั้นประจำประเทศไทย และสถาบันขงจื่อและห้องเรียนขงจื่อในประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมทั้งร่วมรับฟังปาฐกถาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2557

img_6991_resize

Image 1 of 16