ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 5/2557 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การบริหารจัดการโครงการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์นครนายก  งาน “วันวาน วันนี้ เพื่อสดุดีร้อยปีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ ”  การชำระค่าวัตถุดิบข้าวสาร  การจัดทำของที่ระลึกเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 30 กันยายน  2557  (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด ) 

img_8623_resize

Image 1 of 10