ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 3 มกราคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )