ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สวนดุสิตเกมส์
ครั้ง 2 ประจำปีการศึกษา 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การใช้กิจกรรมนันทนาการ เพื่อการเรียนการสอน การสร้างสานสัมพันธ์ ความสามัคคีและการทำกิจกรรมร่วมกัน ของนักศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักศึกษา โดยได้รับกียรติจาก ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมงานและมอบรางวัลแก่นักกีฬาร่วมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่การแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ปิดตาตีปีบ ชักกะเย่อ วิ่งน้ำแข็ง วิ่งสามขา เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ปกครองที่มารอชมขบวนและการแสดงของนักศึกษาจำนวนมาก ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)