มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวลำปาง แบรนด์ โดยภายในงานมีการแสดงเปิดตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งมีการเปิดเวทีเสวนาในประเด็น “นครแห่งความสุข ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา” โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และนายอธิชัย ต้นกันยา รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557