คุณ ปิยาณี ชดช้อย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานระบบจัดซื้อ จัดจ้างและจัดทำบัญชีจากสำนักงานกิจการพิเศษ ณ ห้องสำนักงานกิจการพิเศษ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2557   ( ภาพ/ข่าว :ณัฐวุฒิ ไตรจักร์วนิช นักศึกษาฝึกงาน)