ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2557 จัดโดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย และ รศ.จาง เซี่ย เอ๋อ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณาจารย์ อาจารย์ฝึกสอนภาษาจีน นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนการแสดงจาก นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนสงวนหญิง และวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ร่วมจัดการแสดงภายในงานเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี วันที่ 28 มกราคม 2557 (ภาพ/ข่าว : พศิน)