นายวรเวชช์  อ่อนน้อมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม งานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557