ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายวรเวชช์ อ่อนน้อม  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2558    ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ได้นำวาระเข้าที่ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในกาประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 29 ตุลาคม 2558  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )