เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง สภาองกรณ์กรสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโลก (ประเทศไทย) และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ Korea Traditional Art Group “A-ul” จัดโครงการ Celebration of Friendly Cultural Exchange 2015 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลี  พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ยังได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงานด้านงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ระหว่าง Wonju International Cultural Foundation of Republic of Korea และ CIOFF® THAILAND & Thailand Lampang Cultural Council  โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ลำปาง  ดร.ขวัญนภา สุขคร กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน และกล่าวต้อนรับหน่วยงานพร้อมทั้งคณะนักแสดงพื้นบ้านจากประเทศไทย และประเทศเกาหลี รวมทั้งได้รับเกียรติจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นายสมยศ วงเจริญ  วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นาย และประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก (ประเทศไทย) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ในฐานะสัขขีพยานการลงนามความร่วมมือ โดยการกล่าวแสดงความชื่นชมถึงการจัดงาน และ การแสดงความยินดีในการลงนามความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ