นางสาวณัฏฐนิช  สิริสัจจานุรักษ์  รักษาการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559  พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญ ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมการต่างๆของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่สาธารณชน รวมถึงมหาวิทยาลัยฯมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาสื่อมวลชน  พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้แบรนด์ UNI    วันที่  21  ธันวาคม  2558  ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )