รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 60  เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2558  โดยมีวาระสำคัญดังนี้  การดำเนินการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 60  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา     ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักเลขาธิการคุรุสภา วันที่   24 ธันวาคม 2558  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )