มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธีวรา สีธรรมใจ นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3/1 ในการเข้าแข่งขันเปียโน ประเภท Junior Piano Solo อายุไม่เกิน 7 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ ด.ญ.เอื้อสิริ อินทะไชย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการแข่งขันเปียโน ประเภท Junior Piano Solo ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน Yamaha Thailand Music Festival 2016 รอบภาคเหนือ