ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมมาตรการการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2558 มีวาระสำคัญเรื่อง ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ  ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 ธันวาคม 2558  (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )