หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หน่วยงานในกำกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดโครงการนิทรรศการ “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015)” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 5-6 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย อันเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะเจรจากับนักลงทุน รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น ขอบคุณ อ.มานะ เอี่ยมบัว และทีมงาน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการที่สร้างสรรค์บูธ ขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้พื้นที่นำผลงานมาจัดแสดง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนจนงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง