อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และนายวีรเทพ อาจอาคม นางสาวอภิรวี เหมพานนท์ นายเพชร ถาวรชีวิน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดพลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม “Thailand Stylish Street Food Makeover Festival”  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ล

โครงการพลิกโฉมสตรีทฟู้ดเมืองไทยให้เก๋ไก๋กว่าเดิม “Thailand Stylish Street Food Makeover Festival” จัดขึ้นโดยเชิญชวนนักคิดนักออกแบบมาร่วมแสดงศักยภาพในการแปลงโฉมร้านค้าเคลื่อนที่ให้เปลี่ยนไปในรูปแบบที่  เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นไปในเชิงพัฒนารูปลักษณ์ของร้านค้าให้สวยงาม เหมาะกับการใช้งานและนำไอเดียนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหารริมทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารทั้งในเชิงคุณภาพและภาพลักษณ์ ให้เมืองไทยเป็น “Steet Food Destination” ที่โดดเด่นกว่าชาติอื่นใดในโลก