วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอกอฮอล์จังหวัดลำปาง 2559-2560 (เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดลำปาง) เพื่อร่วมปรึกษาหารือกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดลำปาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง