ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสำนักกิจการพิเศษ  เป็นผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ คุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2560 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559