มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีที่ได้อัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (ที่แห่งใหม่) นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคล ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตร ครั้งที่ 1
ประชุม SDU Academic Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” รายวิชา 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ